Unesite serijski broj koji Vam je program dodelio. Ukoliko ga nemate možete ga pročitati tako što ćete pokrenuti bilo koju aplikaciju programskog paketa CALCULUS. Iz glavnog menija aplikacije odaberite stavku OPCIJE, a zatim iz podmenija stavku ZAŠTITA-LICENCA i sa Copy-Paste unesite jedno po jedno polje serijskog broja. Uverite se da je serijski broj ispravno unet i potvrdite dugmetom u obliku strelice. Nakon nekoliko trenutaka dobićete kontrolni kod koji sada treba uneti ili sa Copy-Paste preneti u predviđena polja za kontrolni broj u aplikaciji. Uverite se da je kontrolni kod pravilno unet i kliknite na dugme Potvrdi.

Ako ste novi korisnik imaćete samo prvi deo serijskog broja i moraćete da popunite podatke o Vašoj firmi da biste dobili privremenu licencu na 30 dana. Potrebno je uneti podatke o firmi koja će biti nosilac UGOVORA i plaćati račune. U polje za naziv baze treba uneti NAZIV FIRME čiji će se podaci obrađivati.

Dugmetom u obliku kartice možete pogledati Vašu finansijsku karticu, bez produženja licence.

Serijski broj: